eesti keeles

Juriidiline teenus

 • õigusalased suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (probleemsituatsioonide õiguslik analüüs ja lahendamine) võla-, asja-, töö-, haldus- ja kriminaalõiguse  küsimustes
 • õigusdokumentide (lepingud, päringud, avaldused, kaebused, hagiavaldused jm) koostamine
 • juriidiliste ja füüsiliste isikute esindamine õigusalastes küsimustes riigi, kohalike omavalitsuste, äriühingute  juures
 • kohtuasjade ajamine linna-, maa-, haldus- ja ringkonnakohtutes võla-, asja-, töö- jm tsiviilõiguslike ja haldusõiguslike vaidluste ja kaebuste lahendamisel
 • võlgade sissenõudmine (kohtuväline ja kohtulik)
 • konsultatsioonid esmase dokumendihalduse küsimustes (dokumentide sisu- ja vorminõuded), avaliku teabe töötlemise probleemide lahendamine
 • kohtulahendite ja notariaalsete kokkulepete täitmisel tekkinud küsimuste lahendamine

ASUKOHT
Tehase 19C, Tartu
Avatud
E 9-18
T, K, N 9-17
R 9-14
Bussipeatus:
 • E-Kaubamaja (kesklinna suunas) buss nr. 2, 6, 9, 11, 12, 13
 • E – Kaubamaja (Ropkamõisa suunas) buss nr. 2, 6, 9, 11, 12, 13
 • Tehase ( Raua tänava suunas) buss nr. 2; 6; 12; 13
 • Tehase ( Tähe tänava suunas) buss nr. 6
Info www.peatus.ee
AVALEHT ETTEVÕTTEST
TEENUSED
UUDISED JA MUU
TAGASISIDE HINNAKIRI