Skip to content

Haldus

Juhtimisteenus

Haldus-, hooldusteenuste lepingu sõlmimisel määratakse Teie majale konkreetne haldur, kes hakkab koostöös korteriühistu juhatusega lahendama Teie majaga seotud küsimusi. Antud juhul ei ole korteriühistul vajadus palgaliste töötajate järele, nad ei pea tegelema igapäevaste tööde, tegemiste, asjaajamistega jne.  Haldur valmistab ette vajalikud lepingud teenuste vahendamisel, korraldab hooldus- ja remonditööde tellimise, tööde teostamise, analüüsib maja kulustruktuuri ning esitab regulaarselt aruandeid jne. Kokkuvõtvalt on korteriühistu liikmete nö. töökas parem käsi.

Majandustegevuse aastakava ehk aastaeelarve koostamine

Korteriühistu majandamise aluseks on liikmete üldkoosoleku poolt kinnitatud majanduskava, mis koostatakse aasta kohta. Majanduskava projekti koostab haldur lähtudes korteriomanike vajadustest, iga-aastastest elamu ülevaatustest, elanike- ja endapoolsetest ettepanekutest. Haldur esitab majandustegevuse aastakava projekti juhatusele, kes esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

Iga-aastane ülevaatus

Haldur teostab iga-aastast hoone tehnilise seisukorra ülevaatust, mille tulemused vormistatakse kirjalikult ning ilmnenud remondivajadused kajastatakse majandustegevuse aastakava projektis.

Klienditugi ja avariiabi

  • ööpäevaringset avarii-dispetšerteenistust avariiteadete vastuvõtmiseks ning fikseerimiseks, tekkinud avariide lokaliseerimiseks. Avariiteate saabumisel fikseeritakse teataja, kuupäev ja kellaaeg ning avarii sisu;
  • avariiteate saabumisel vähemalt 2h jooksul  töömehe saatmist objektile.

Kommunaalteenuste sisseost ja arveldamine

  • küte
  • elekter
  • vesi
  • prügivedu
  • gaas